O wypalaniu.

25-07-2018

W poprzednim artykule wspominałem, że nasza palarnia kawy stosuje „mistrzowską” metodę palenia kawy. Jest to palenie w piecu bębnowym, a nad całym procesem czuwa mistrz – osoba pełniąca funkcje kontrolne nad całością procesu, osoba odpowiedzialna za ostateczny smak kawy świeżo palonej.

Dzisiaj opowiem o samym procesie wypalania i o profilach palenia.

W naszej palarni przed każdym procesem palenia, kawa jest odważana i sprawdzane pod kątem obecności ciał obcych i zanieczyszczeń. Po sprawdzeniu kawa wędruje do rozgrzanego wcześniej pieca. I tutaj pojawia się pojęcie „profil palenia”. Najprościej ujmując jest to, najlepszy dla danego rodzaju kawy, czas i temperatura wypalania. Jest on ustalany indywidualnie do każdej kawy i jest on bardzo ważny, dlatego, że każda niemal sekunda dłużej lub krócej w piecu powoduje, że dana kawa będzie smakowała inaczej. Kawa w trakcie palenia jest pod ciągłą obserwacją mistrza, który może posłużyć się okienkiem, przez które ciągle widać kawę, lub wyciągnąć kilka ziarenek na zewnątrz przez specjalny otwór.  

Kawa po wypaleniu i wysypaniu z pieca jest szybko schładzana poprzez mieszanie oraz nawiew wentylatora. Jest to też bardzo ważne, ponieważ należy wtedy jak najszybciej zatrzymać procesy chemiczne zachodzące w ziarnie pod wpływem wysokiej temperatury. Następnie kawa świeżo palona jest kontrolowana po raz drugi pod kontem obecności ciał obcych i zanieczyszczeń. Sensorycznie sprawdzany jest jej smak, aromat stopień wypalenia.

Pozostało już tylko odważenie porcji, zgrzanie i etykietowanie produktu finalnego.